Hey! Are you looking for this year's 24HBC? Then, go to 24hbc.se

november 29, 2008

David Bismark presenterar sig

David Bismark

Tillsammans med mina tre bröder och ytterligare några anställda driver jag sedan sju år förlaget Recito med våra tjänster Bokutgivning.se och Författardistribution.se. Vår affärsidé är alltså inte direkt ny men har på senare år blivit väldigt het: vi är ett förlag som specialiserar oss på små upplagor, i de flesta fall så små som 100 exemplar.

Att vi arbetar i upplagor ger oss fördelar gentemot print-on-demand-företagen (jag kallar dem inte förlag) såsom möjligheten att arbeta mot biblioteken och det faktum att vi kan få lönsamhet i att skapa och sälja 100 exemplar av någonting gör det möjligt för oss att ge ut böcker på författarnas initiativ. I övrigt ger vi boken samma chans som den får på större förlag: professionella typsättare och grafiker skapar boken tillsammans med författaren och vi sköter alla registreringar och all logistik, inklusive leverans till bokhandeln inom 24 timmar. Sen att man som författare inte betalar någonting i förväg är bara den grädde vi erbjuder på moset.

Att de traditionella (läs stora) förlagen anklagar oss mindre förlag för att ge ut skräp är inte så konstigt - vår idé är att låta marknaden bestämma vad som är bra istället för att vi ska bestämma vad folk ska läsa, och då blir ju kvaliteten blandad. Men så är det ju också så att våra succéer faktiskt är sådant som de stora i många fall redan ratat!

I samband med den här registreringen på 24hbc har jag förstått att det inte längre är hållbart att inte ha en personlig närvaro på interwebnätet så jag ämnar blogga om just förlagsbranchen på blog.bismark.se.


Min bakgrund

Jag har två examina i IT och doktorerar i elektroniska röstningssystem (electronic voting) vid ett brittiskt universitet, vilket innebär att jag får resa runt i världen på IT-säkerhetskonferenser.

Mitt första webbaserade projekt kom år 2000 i form av det litterära forumet Sockerdricka.nu som började på ASP+Access men sedan 2002 är klassiskt LAMP som allt annat jag gör. Del av mitt akademiska arbete är ett webbaserat röstningssystem för mindre organisationer EasiestElection.com men i övrigt visar vår forskning att politiska val absolut inte bör göras från hemmet (alltså inte heller per post; vem är det egentligen som lägger rösten i ditt namn eller sitter bredvid dig när du skickar iväg den digitalt).


Mitt projekt på 24h business camp

I framtiden hoppas jag att Recito kommer använda sig mycket mer av det som andra versionens interwebnet möjliggör. På 24hbc kommer jag därför definitivt att genomföra ett projekt inom förlags- och bokbranchen men förhoppningsvis ett som tar Recito 1.0 till 2.0.

Inga kommentarer: