Hey! Are you looking for this year's 24HBC? Then, go to 24hbc.se

januari 23, 2009

Invest7

Registrera gärna ditt företag på invest7.se

Invest7 är ett investmentbolag med fokus på investeringar i Startups. Vår strävan är att ge entreprenören en stabil ekonomisk grund samt tillföra nätverk och erfarenhet.

Vi investerar pengar i företag med starka dedikerade entreprenörsteam under tidig uppstartsfas. För att ansöka om kapital behöver man inte ha ett juridiskt bildat företag.


Vi investerar normalt sätt mellan 200 000 och 1 msek och förväntar oss äga mellan 10% och 30% i företaget.

Vi tar gärna emot feedback på vårt koncept här bland kommenterna eller på invest7.se

Inga kommentarer: